Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Koncepcje demokracji agonistycznej”

6 listopada 2017 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu bronić będę pracy doktorskiej pt. Koncepcje demokracji agonistycznej. Rozprawa jest wynikiem badań nad rozwijanym od początku lat 90. XX w. nurtem normatywnej teorii politycznej, która odwołuje się do starożytnej kategorii agonu w teoretyzowaniu na temat współczesnej demokracji liberalnej.

Sprawiedliwość: jak postępować słusznie?

Czy aborcja powinna być legalna, bez względu na przyczynę? Czy osobom tej samej płci należy przyznawać prawo do zawierania małżeństw? Czy program „500+” jest słusznym wsparciem dla rodzin z dziećmi, czy raczej niesprawiedliwą redystrybucją pieniędzy z podatków?  Z tymi i podobnymi pytaniami spotykamy się każdego dnia. Niekiedy potrafimy na nie odpowiedzieć w sposób zdecydowany, innym razem nie umiemy ich jednoznacznie rozstrzygnąć. Często tych, którzy odpowiadają na te pytania inaczej niż my, oceniamy krytycznie: jak można tak myśleć?! To z kolei wieść może do bardzo ostrych sporów, których strony okopują się na swoich pozycjach i nie przyjmują do wiadomości żadnych argumentów swoich przeciwników. Nikogo, kto obserwuje scenę polityczną, nie trzeba przekonywać, iż jest to recepta na wiodące donikąd, nieledwie erystyczne starcie.

Celem zajęć Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, które prowadzić będę na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w semestrze zimowym roku akad. 2017/2018,  jest ukazanie, jakie racje kryją się za stanowiskami zajmowanymi przez ludzi w najbardziej spornych kwestiach moralnych. Obierając za naszego przewodnika profesora Michaela Sandela (Uniwersytet Harvarda), jednego z najwybitniejszych współcześnie filozofów politycznych, podczas zajęć zapoznamy się z fundamentami myślenia o polityce. Ta niezwykle przydatna wiedza umożliwi nam głębokie zrozumienie przyczyn sporów moralnych w życiu społecznym i politycznym, a także pozwoli na prowadzenie owocnej dyskusji na ich temat.

Po tych zajęciach na świat spoglądać będziemy zupełnie inaczej niż dotychczas.

O kinie politycznym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu współprowadzę z dr. Jakubem Jakubowskim konwersatorium z kina politycznego: „Od Leni Riefenstahl do Franka Underwooda: kino polityczne/polityka w kinie”. Odbywać się będą one w każdą środę o godz. 16.45 w sali 133.

Zajęciom towarzyszy serwis internetowy KinoPolityczne.pl.

O Machiavellim w „Przeglądzie Politycznym”

Głównym bohaterem numeru 139/140 „Przeglądu Politycznego” jest Niccolò Machiavelli. Sylwetka i dzieło florenckiego myśliciela rozpisane zostały na wiele głosów. Znajdziemy tu eseje znakomitych znawców pism Florentczyka, m.in. Quentina Skinnera, Herfrieda Münklera, Pierre’a Manenta oraz Maurizia Viroliego.

Na potrzeby tego numeru przełożyłem rozdział z „Machiavellego” Quentina Skinnera, a także napisałem tekst, w którym, odwołując się do szeregu klasycznych analiz, bronię Machiavellego przed zarzutem niemoralności.

Zobacz spis treści na stronie „Przeglądu Politycznego”.

O Carlu Schmitcie w Tok FM

30 września 2016 r. byłem gościem audycji Agnieszki Lichnerowicz „Światopodgląd” w Radiu Tok FM. Mówiłem o związku myśli politycznej Carla Schmitta z polityką Prawa i Sprawiedliwości. Kanwą rozmowy był napisany przeze mnie kilka lat temu tekst pt. Carl Schmitt ideologiem IV RP? U źródeł polityki historycznej.

Audycji wysłuchać można na stronie internetowej Radia Tok FM.

London Summer School in Intellectual History

summer-schoolW dniach 5-8 września będę brać udział w London Summer School in Intellectual History. Wydarzenie to jest organizowane wspólnie przez Queen Mary University of London oraz University College London. Przez cztery dni uczestnicy będą mieli szansę spotkać wielu znakomitych specjalistów w zakresie historii teorii politycznej, m.in. profesorów Davida Armitage’a (Harvard) i Quentina Skinnera (QMUL), którzy wygłoszą wykłady główne. Będzie to także możliwość wzięcia udziału w klasach mistrzowskich oraz zaprezentowania własnych badań przez uczestników.

Wprowadzenie do Quentina Skinnera

Quentin_Skinner_m

„Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska” to pierwsza polska książka, która służyć może za wprowadzenie do myśli i dzieła słynnego brytyjskiego historyka intelektualnego. Praca, zredagowana przez Janusza Grygieńcia (Toruń), zawiera przekłady czterech esejów Skinnera oraz osiem tekstów komentujących różne aspekty jego podejścia metodologicznego, a także wydobytego przez niego „zagubionego skarbu” – neorzymskiej koncepcji wolności.

Książkę wkrótce kupić będzie można na stronie internetowej wydawcy.