Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Koncepcje demokracji agonistycznej”

6 listopada 2017 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu bronić będę pracy doktorskiej pt. Koncepcje demokracji agonistycznej. Rozprawa jest wynikiem badań nad rozwijanym od początku lat 90. XX w. nurtem normatywnej teorii politycznej, która odwołuje się do starożytnej kategorii agonu w teoretyzowaniu na temat współczesnej demokracji liberalnej.

O roli ideologii w nauce o polityce

nprh

Kilka dni temu ogłoszone zostały wyniki ubiegłorocznej edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach programów Rozwój oraz Umiędzynarodowienie. Pośród projektów wybranych do realizacji znalazł się także jeden z moim udziałem. Pod kierunkiem prof. Janusza Wiśniewskiego, wraz z Łukaszem Dulębą badać będziemy wpływ ideologii na kierunki badań humanistycznych w kontekście przemian nauki w Polsce na przykładzie nauki o polityce w latach 1999-2015.

Badania nad wpływem ideologii na naukę prowadzone były dotąd głównie z perspektywy teorii krytycznej (i jej współczesnych kontynuacji), charakterystycznej bardziej dla socjologii i filozofii. Celem naszego projektu jest wypracowanie nowego modelu teoretycznego, który pozwoliłby badać relacje nauki i ideologii z perspektywy teorii polityki. Jedną z zasadniczych inspiracji naszych badań są prace Michaela Freedena, twórcy wpływowej koncepcji morfologii ideologii.

Efektem prac będzie publikacja monografii.