O suwerenności i prawach człowieka na dorocznym sympozjum Queen Mary University London

qmul

Odbywające się w Institute of Historical Research doroczne sympozjum Queen Mary University London w naukach humanistycznych i społecznych było przedsięwzięciem intelektualnie porywającym, choć organizacyjnie skromnym. A zatem zupełnie odwrotnie, niż bywa to w przypadku wielu konferencji w Polsce.

Read more

O Burke’u Bourke’a w Senate House

Zorganizowana przez Institute of Historical Research londyńskiej School of Advanced Study dyskusja na temat najnowszej książki Richarda Bourke’a zatytułowanej The Empire and Revolution: The Political Life of Edmund Burke wypełniła po brzegi sporą salę w Senate House – miejsc siedzących w pewnym momencie zabrakło. W seminarium, oprócz autora, udział wzięli znamienici prelegenci: Rachel Hammersley (Newcastle), Joanna Innes (Oxford), Robert Travers (Cornell) oraz Donald Winch (Sussex). Debatę sprawnie poprowadził Quentin Skinner, który – o czym zdążyłem się już kilkakrotnie przekonać – w roli moderatora sprawdza się znakomicie.

Read more

Slavoj Žižek o Heglu w Birkbeck College

zizek

Tego wydarzenia nie mogłem przegapić. Na cykl trzech wykładów Slavoja Žižka (2-4 grudnia 2015 r.) wybrałbym się nawet w przypadku, gdyby ich tematem był nie Hegel, a jajko-niespodzianka. Tym bowiem, co fascynuje w myśli słoweńskiego filozofa jest niepodrabialny sposób patrzenia na rzeczywistość – z ukosa, jak głosi tytuł jednej z jego książek – sprawiający, iż z każdego tematu wyprowadzić potrafi on olśniewające wnioski.

Read more

Charles Taylor o demokracji, różnorodności i religii

charles-taylor

Charles Taylor, który w zeszłym miesiącu skończył 84 lata, znaleźć musi się na każdej liście najbardziej wpływowych żyjących filozofów. Jego najsłynniejsza książka, „Źródła podmiotowości”, umieściła go pośród myślicieli komunitarystycznych, jednak zasięg jego myśli zdecydowanie wykracza poza tę kategorię. Pisał bowiem wiele nie tylko na temat filozofii społecznej i politycznej, lecz także na temat historii intelektualnej, filozofii nauk społecznych oraz na temat religii. Dwa miesiące temu za swój wkład został uhonorowany, wraz z Jürgenem Habermasem, nagrodą Johna W. Kluge, przyznawaną za życiowe osiągnięcia w studiach humanistycznych.

Wyłoszony przez Taylora 1 grudnia, sponsorowany przez władze Quebecu wykład w London School of Economics zatytułowany był „Democracy, Diversity, Religion” (pobrać go można ze strony internetowej LSE). Jego celem było ukazanie, w jaki sposób doświadczenia kanadyjskiej prowincji z wieloma zamieszkującymi ją mniejszościami mogą pomóc w rozwiązaniu problemów innych zachodnich społeczeństw. (Ostatecznie okazało się, że Taylor jest sceptyczny wobec łatwego stosowania wypracowanych w Quebecu rozwiązań w innych miejscach świata).

Read more

O demokracji na Uniwersytecie Westminsterskim

Zamieszczony wyżej wykład prof. Gayatri Spivak zwieńczył konferencję Doing and Thinking Democracy Differently, która odbyła się 7 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Westminsterskim. Konferencja zorganizowana została z okazji 25-lecia Centre for Study of Democracy, ośrodka, którego najsłynniejszą przedstawicielką jest Chantal Mouffe.

Odbywające się przez cały dzień sesje panelowe poświęcone były w dużej mierze nowym ruchom społecznym. Szczególnie interesujący był panel prowadzony przez Chantal Mouffe. Wystąpili w nim badacze i badaczki z Wielkiej Brytanii, Grecji i Hiszpanii, dzieląc się spostrzeżeniami na temat ruchów protestu w swoich ojczyznach.

G. Spivak, jedna z głównych postaci studiów postkolonialnych, autorka znanego eseju Can the Subaltern Speak?, zasłynęła przekładem książki Jacquesa Derridy O grammatologii na język angielski. Wpływ derridiańskiej dekonstrukcji na kształt zaprezentowanego wykładu jest doskonale widoczny. Niestety, w tym przypadku uznać należy to za wielką wadę wystąpienia, które wydaje się skrajnie niejasne. Dobry keynote speech powinien cechować się jednak większą przystępnością.

O Quentinie Skinnerze w „Przeglądzie Politycznym”

przeglad-polityczny

Przed kilkoma tygodniami ukazał się nowy numer „Przeglądu Politycznego”. Znalazł się w nim m.in. zapis debaty pomiędzy Quentinem Skinnerem a Michaelem Freedenem, którą zorganizowaliśmy na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w październiku ubiegłego roku.

Debacie, której tematem jest pojmowanie kategorii wolności, towarzyszą teksty przedstawiające sylwetki dyskutantów. Łukasz Dulęba zarysowuje postać Michaela Freedena, ja natomiast piszę o Quentinie Skinnerze. Ten ostatni tekst, zatytułowany „Quentin Skinner: historyk i kontekst”, dostępny jest na stronie internetowej gdańskiego pisma.

Nie ukrywam, że wielką radością napełnia mnie ta publikacja. „Przegląd Polityczny” czytam regularnie od wielu lat z wielkim zainteresowaniem. Trudno przecenić zasługi redakcji w przybliżaniu polskim czytelnikom najważniejszych postaci światowej myśli i filozofii politycznej. Obecność na łamach pisma jest dla mnie wielkim wyróżnieniem.