Kurs podstaw PHP

Od 26 marca 2018 r. prowadzić będę dla studentek i studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu bezpłatny kurs podstaw programowania w języku PHP. Język ten jest wykorzystywany do tworzenia serwisów i aplikacji internetowych. Napisane zostały w nim m.in. Facebook, WordPress, Joomla, Tumblr czy Yahoo. Kurs ma, w moim zamierzeniu, służyć zaznajomieniu uczestniczek i uczestników z samymi podstawami programowania, jednak w praktyczny sposób. Więcej szczegółów – na pierwszym spotkaniu.

Sprawiedliwość: jak postępować słusznie?

Czy aborcja powinna być legalna, bez względu na przyczynę? Czy osobom tej samej płci należy przyznawać prawo do zawierania małżeństw? Czy program „500+” jest słusznym wsparciem dla rodzin z dziećmi, czy raczej niesprawiedliwą redystrybucją pieniędzy z podatków?  Z tymi i podobnymi pytaniami spotykamy się każdego dnia. Niekiedy potrafimy na nie odpowiedzieć w sposób zdecydowany, innym razem nie umiemy ich jednoznacznie rozstrzygnąć. Często tych, którzy odpowiadają na te pytania inaczej niż my, oceniamy krytycznie: jak można tak myśleć?! To z kolei wieść może do bardzo ostrych sporów, których strony okopują się na swoich pozycjach i nie przyjmują do wiadomości żadnych argumentów swoich przeciwników. Nikogo, kto obserwuje scenę polityczną, nie trzeba przekonywać, iż jest to recepta na wiodące donikąd, nieledwie erystyczne starcie.

Celem zajęć Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, które prowadzić będę na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w semestrze zimowym roku akad. 2017/2018,  jest ukazanie, jakie racje kryją się za stanowiskami zajmowanymi przez ludzi w najbardziej spornych kwestiach moralnych. Obierając za naszego przewodnika profesora Michaela Sandela (Uniwersytet Harvarda), jednego z najwybitniejszych współcześnie filozofów politycznych, podczas zajęć zapoznamy się z fundamentami myślenia o polityce. Ta niezwykle przydatna wiedza umożliwi nam głębokie zrozumienie przyczyn sporów moralnych w życiu społecznym i politycznym, a także pozwoli na prowadzenie owocnej dyskusji na ich temat.

Po tych zajęciach na świat spoglądać będziemy zupełnie inaczej niż dotychczas.