Conference papers

The list below contains selected conference papers.

 1. Stubbornly Distinct? Quentin Skinner on the Theory of the State and Republican Liberty – conference: 5th London School in Intellectual History (Queen Mary University of London, 5-8 September 2016).
 2. Od intepretacji do zmiany. Ideologiczność dyskursu o przeszłości a społeczna odpowiedzialność nauki [From interpretation to change. Ideological character of the discourse on the past and social responsibility of science] – conference: Dialogi pamięci (Adam Mickiewicz University, Poznań, 17-18 December 2014).
 3. Agonistic Democracy: An Unfinished Project – conference: Democracy in the Time of Crisis (Univerzita Karlova, Prague, 14-15 November 2013).
 4. Filozofia debaty publicznej i filozofia w debacie publicznej w koncepcji Michaela Sandela [Philosophy of public debate and philosophy in public debate in the concept of Michael Sandel] – conference: Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Aksjologie sfery publicznej” (Adam Mickiewicz University, Wrocław University of Technology, Ciążeń, 21-23 June 2013).
 5. Agonizm: deskryptywny czy preskryptywny model polityczności? [Agonism: a descriptive or prescriptive model of the political?] – conference: 2nd Congress of Polish Political Science (Adam Mickiewicz University, Poznań, 19-21 September 2012).
 6. (with Łukasz Dulęba) Kryzys Europy – koniec liberalizmu? [Crisis of Europe – the end of liberalism?] – conference: Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusza na przyszłość (Collegium Polonicum, Słubice, 2-3 February 2012).
 7. Ku modelowi agonistycznemu? Polski system i praktyka polityczna po 20 latach transformacji [Towards an agonistic model? Polish party system and practice after 20 yeras of transformation] – conference: 20 lat postkomunistycznej transformacji. w porównawczej perspektywie. Osiągnięcia, problemy, zagrożenia (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, 7-8 November 2011).
 8. W obronie metody. Rola (samo)świadomości metodologicznej w naukach politycznych [In defence of method. On importance of the methodological (self)awareness in political science] – conference: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii (University of Zielona Góra, 10-11 May 2011).
 9. Współczesne konotacje Schmittiańskiej koncepcji polityczności [Contemporary connotations of Carl Schmitt’s concept of the political] – conference: Polityk: Idee, Poglądy, Rzeczywistość (University of Warsaw, 3 December 2010) .
 10. Amerykanizacja problemu. Nowy pluralizm Williama E. Connolly’ego wobec europejskiego modelu integracji społecznej [An American solution. New pluralism of William E. Connolly and the european model of social integration] – conference: Europa XXI wieku (Collegium Polonicum, Słubice, 3-4 February 2011).
 11. Giorgio Agamben i granice etyki komunikacyjnej [Giorgio Agamben and limits of communication ethics] – conference: Wartości w świecie polityki (Adam Mickiewicz University, Poznań, 28-29 september 2010 r.).
 12. Carl Schmitt ideologiem IV RP? U źródeł polityki historycznej [Carl Schmitt – an ideologist of the 4rd Republic of Poland? The origins of the politics of history] – conference: Politologia – młodsza siostra historii? (University of Warsaw, 20 November 2009).