Selected publications

Book chapters

 1. Biały F., Dulęba Ł. (2016), Uparcie odmienne? Fikcyjna teoria państwa i wolność republikańska według Quentina Skinnera [Stubbornly distinct? Quentin Skinner on the Fictional Theory of the State and Republican Freedom], w: J. Grygieńć, Quentin Skinner: metoda historyczna i wolność republikańska, Toruń.
 2. Biały F., Rywalizacja starożytnych z rywalizacją nowoczesną porównana. Jacob Burckardt, Fryderyk Nietzsche, Johan Huizinga i Hannah Arendt o kulturze agonu [The Rivalry of the Acients compared with that of the Moderns. Jacob Burckhardt, Friedrich Nietzsche, Johan Huizinga and Hannah Arendt on the Culture of Agon] (fothcoming).
 3. Biały F., Jastrzębska J. (2014), Polityczność literatury jako polityczność interpretacji [The Politics of Literature as the Politics of Interpretation], w: E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (red.), W poszukiwaniu polityczności, Poznań.
 4. Biały F. (2013), Politologia Internetu? Teoria władzy w świecie nowych mediów [Politology of the Internet? Theory of power in the world of new media], w: M. Musiał-Karg (red.), Demokracja w obliczu nowych mediów, Toruń.
 5. Biały F. (2013), Etyka mediów w erze content farmingu [Media ethics in the age of content farming], w: P. Pawlak, W. Strzelecki, G. J. Morais da Costa (red.), Kultura – media – etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej, Gniezno – Poznań.
 6. Biały F. (2012), Historiografia myśli politycznej a współczesność. Metodologia “szkoły Cambridge” [Historiography of political thought and contemporary times. Methodology of Cambridge School], w: T. Wallas (red.), Przyszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, Poznań.
 7. Biały F. (2010), Etyka demokracji liberalnej w koncepcji Johna Rawlsa. Zakres stosowalności [Ethics of liberal democracy in the theory of John Rawls], w: W. Machura (red.), Etyka w mediach. Vol. 5, , Poznań­­ – Opole.
 8. Biały F. (2010), Politologia – nauka bez paradygmatu? Ramy poznawcze w badaniu polityki [Political science – without the paradigm? A framework of political studies], w: M. Krzysztofik, D. Gauza (red.), Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej, Zielona Góra.

Articles in scientific journals

 1. Biały F. (2014), Quentin Skinner: doniosłość i znaczenie [Quentin Skinner: Significance and Meaning. A comment from the translator of ‘Meaning and Understanding in the History of Ideas’], “Refleksje” 2014, nr 9.
 2. Biały F. (2013), Pomiędzy opozycyjnością a współpracą. Spór o ocenę strategii politycznej środowiska “Tygodnika Powszechnego” [Between the opposition and cooperation. A debate over the assesment of political strategy of „Tygodnik Powszechny”],  “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 129, Studia Politologica IX, Kraków.
 3. Biały F. (2012), “Polityczność” jako przedmiot poznania politologii [‘The political’ as the subject of knowledge in political science], “Refleksje” 2012, nr 6.
 4. Biały F. (2010), Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe [Conflict as a value? Agonistic democracy and European populism in the theory of Chantal Mouffe], “Refleksje”, nr 1.

Translations

 1. Skinner Q., Machiavelli (fothcoming).
 2. Skinner Q. (2014), Znaczenie i rozumienie w historii idei (translation of Meaning and Understanding in the History of Ideas, in: Q. Skinner, Visions of Politics. Volume 1. Regarding Method, Cambridge 2002), “Refleksje”, nr 9.

Book reviews

 1. Biały F. (2011), recenzja książki: T. Lemke, Biopolityka (Warszawa 2010), “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
 2. Biały F. (2011), “Tygodnik Powszechny” według Romana Graczyka, “Refleksje”, nr 3 (recenzja książki: R. Graczyk, Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego, Warszawa 2011).
 3. Biały F. (2011), recenzja książki: M. Król, Czego nas uczy Leszek Kołakowski (Warszawa 2010), “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.
 4. Biały F. (2010), Nowe media w komunikacji marketingowej, „Refleksje”, nr 2 (recenzja książki: B. Halligan, D. Shah, Inbound Marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu.
 5. Biały F. (2010), Podmiot po Zagładzie, “Dialogi Polityczne”, nr 1 (recenzja książki: G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, Warszawa 2008).
 6. Biały F. (2009), recenzja książki: R. Matyja, Państwo czyli kłopot (Kraków 2009), “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.