nn

Dzień dobry. Nazywam się Jakub Jakubowski.

A ja nazywam się Filip Biały. Jesteśmy aktywnymi pracownikami naukowymi i założycielami platformy ProScholars. Naszym celem jest działanie na rzecz zwiększenia widoczności dorobku naukowego badaczek i badaczy.

Podczas naszego webinarium dowiedzą się Państwo, w jaki sposób zadbać o popularyzowanie swojego dorobku, a w rezultacie – zwiększyć liczbę cytowań i szanse na pozyskanie środków grantowych. Powiemy też o tym, w jaki sposób przedstawione przez nas rozwiązania pomogą Państwu zaoszczędzić czas i przestać martwić się o to, że niedostatecznie dbają Państwo o upowszechnianie wyników swoich badań.

Rozpoczniemy od wyjaśnienia czynników, wpływających na widoczność naszych tekstów naukowych w Internecie. Omówimy mechanizmy wyszukiwania publikacji naukowych i zwrócimy uwagę na czynniki wpływające na to, czy nasze artykuły można łatwo odszukać i przeczytać. Powiemy o najważniejszych kanałach komunikacji naukowej w Internecie: osobistych stronach internetowych, stronach jednostek naukowych, naukowych portalach społecznościowych oraz innych formach obecności w sieci, dzięki którym trafimy z naszymi badaniami nie tylko do innych naukowców, lecz także do szerszego społeczeństwa.

W czasie naszego webinarium zachęcimy Państwa do przeprowadzenia krótkiego audytu widoczności Państwa dorobku w Internecie. Pozwoli to Państwu zorientować się, jakie kroki powinni Państwo podjąć, aby dorobek ten był łatwy do odnalezienia, przeczytania i zacytowania.

Zakończymy sesją pytań i odpowiedzi.

Osoby uczestniczące w naszym spotkaniu otrzymają certyfikat szkolenia z zakresu widoczności dorobku naukowego w Internecie.

Platformę ProScholars stworzyliśmy w 2015 roku, przeciwstawiając się rosnącej presji na to, by naukowcy zamienili się w akwizytorów własnego dorobku. Uważamy, że czas naukowców jest zbyt cenny, by tracić go na tę mozolną, techniczną pracę. Wiemy z własnego doświadczenia, że już teraz trudno jest pogodzić prowadzenie badań z dydaktyką i obowiązkami administracyjnymi tak, by nie cierpiało na tym życie osobiste.

Dlatego też chcemy dziś podzielić się naszymi doświadczeniami w wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w efektywnym upowszechnianiu rezultatów badań naukowych.

Leave a comment