O mnie

fb-profile2017Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, autorem rozprawy doktorskiej pt. Koncepcje demokracji agonistycznej. Moje zainteresowania naukowe obejmują współczesną myśl, filozofię i teorię polityczną, a także metodologię i filozofię nauki oraz socjologię wiedzy.

W latach 2012-2015 pełniłem funkcję redaktora naczelnego pisma naukowego studentów i doktorantów WNPiD UAM „Refleksje”. W 2007 roku byłem współzałożycielem, a potem redaktorem naczelnym portalu politologicznego Politeja.pl.

Od kilkunastu lat zajmuję się zawodowo tworzeniem stron internetowych oraz grafiki. Obecnie rozwijam innowacyjną platformę promocji dorobku naukowego – ProScholars.pl.