Wprowadzenie do Quentina Skinnera

Quentin_Skinner_m

„Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska” to pierwsza polska książka, która służyć może za wprowadzenie do myśli i dzieła słynnego brytyjskiego historyka intelektualnego. Praca, zredagowana przez Janusza Grygieńcia (Toruń), zawiera przekłady czterech esejów Skinnera oraz osiem tekstów komentujących różne aspekty jego podejścia metodologicznego, a także wydobytego przez niego „zagubionego skarbu” – neorzymskiej koncepcji wolności.

Książkę wkrótce kupić będzie można na stronie internetowej wydawcy.

Queen Mary – Londyn oczami politologa, cz. 1

queen-mary

Londyn, jako jedno ze światowych centrów akademickich, jest niezwykle atrakcyjny także dla każdego, kto interesuje się teorią polityczną. W kolejnych wpisach podzielę się doświadczeniami z kilkumiesięcznego pobytu w brytyjskiej stolicy, przedstawiając miejsca z mojej perspektywy najciekawsze.

Większość z nich znajduje się w centrum miasta. Zacznę jednak od college’u Queen Mary, którego główny kampus mieści się w Mile End, kilka kilometrów na wschód od City.

Read more

O roli ideologii w nauce o polityce

nprh

Kilka dni temu ogłoszone zostały wyniki ubiegłorocznej edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach programów Rozwój oraz Umiędzynarodowienie. Pośród projektów wybranych do realizacji znalazł się także jeden z moim udziałem. Pod kierunkiem prof. Janusza Wiśniewskiego, wraz z Łukaszem Dulębą badać będziemy wpływ ideologii na kierunki badań humanistycznych w kontekście przemian nauki w Polsce na przykładzie nauki o polityce w latach 1999-2015.

Badania nad wpływem ideologii na naukę prowadzone były dotąd głównie z perspektywy teorii krytycznej (i jej współczesnych kontynuacji), charakterystycznej bardziej dla socjologii i filozofii. Celem naszego projektu jest wypracowanie nowego modelu teoretycznego, który pozwoliłby badać relacje nauki i ideologii z perspektywy teorii polityki. Jedną z zasadniczych inspiracji naszych badań są prace Michaela Freedena, twórcy wpływowej koncepcji morfologii ideologii.

Efektem prac będzie publikacja monografii.

O suwerenności i prawach człowieka na dorocznym sympozjum Queen Mary University London

qmul

Odbywające się w Institute of Historical Research doroczne sympozjum Queen Mary University London w naukach humanistycznych i społecznych było przedsięwzięciem intelektualnie porywającym, choć organizacyjnie skromnym. A zatem zupełnie odwrotnie, niż bywa to w przypadku wielu konferencji w Polsce.

Read more

O Burke’u Bourke’a w Senate House

Zorganizowana przez Institute of Historical Research londyńskiej School of Advanced Study dyskusja na temat najnowszej książki Richarda Bourke’a zatytułowanej The Empire and Revolution: The Political Life of Edmund Burke wypełniła po brzegi sporą salę w Senate House – miejsc siedzących w pewnym momencie zabrakło. W seminarium, oprócz autora, udział wzięli znamienici prelegenci: Rachel Hammersley (Newcastle), Joanna Innes (Oxford), Robert Travers (Cornell) oraz Donald Winch (Sussex). Debatę sprawnie poprowadził Quentin Skinner, który – o czym zdążyłem się już kilkakrotnie przekonać – w roli moderatora sprawdza się znakomicie.

Read more

Slavoj Žižek o Heglu w Birkbeck College

zizek

Tego wydarzenia nie mogłem przegapić. Na cykl trzech wykładów Slavoja Žižka (2-4 grudnia 2015 r.) wybrałbym się nawet w przypadku, gdyby ich tematem był nie Hegel, a jajko-niespodzianka. Tym bowiem, co fascynuje w myśli słoweńskiego filozofa jest niepodrabialny sposób patrzenia na rzeczywistość – z ukosa, jak głosi tytuł jednej z jego książek – sprawiający, iż z każdego tematu wyprowadzić potrafi on olśniewające wnioski.

Read more

Charles Taylor o demokracji, różnorodności i religii

charles-taylor

Charles Taylor, który w zeszłym miesiącu skończył 84 lata, znaleźć musi się na każdej liście najbardziej wpływowych żyjących filozofów. Jego najsłynniejsza książka, „Źródła podmiotowości”, umieściła go pośród myślicieli komunitarystycznych, jednak zasięg jego myśli zdecydowanie wykracza poza tę kategorię. Pisał bowiem wiele nie tylko na temat filozofii społecznej i politycznej, lecz także na temat historii intelektualnej, filozofii nauk społecznych oraz na temat religii. Dwa miesiące temu za swój wkład został uhonorowany, wraz z Jürgenem Habermasem, nagrodą Johna W. Kluge, przyznawaną za życiowe osiągnięcia w studiach humanistycznych.

Wyłoszony przez Taylora 1 grudnia, sponsorowany przez władze Quebecu wykład w London School of Economics zatytułowany był „Democracy, Diversity, Religion” (pobrać go można ze strony internetowej LSE). Jego celem było ukazanie, w jaki sposób doświadczenia kanadyjskiej prowincji z wieloma zamieszkującymi ją mniejszościami mogą pomóc w rozwiązaniu problemów innych zachodnich społeczeństw. (Ostatecznie okazało się, że Taylor jest sceptyczny wobec łatwego stosowania wypracowanych w Quebecu rozwiązań w innych miejscach świata).

Read more

O demokracji na Uniwersytecie Westminsterskim

Zamieszczony wyżej wykład prof. Gayatri Spivak zwieńczył konferencję Doing and Thinking Democracy Differently, która odbyła się 7 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Westminsterskim. Konferencja zorganizowana została z okazji 25-lecia Centre for Study of Democracy, ośrodka, którego najsłynniejszą przedstawicielką jest Chantal Mouffe.

Odbywające się przez cały dzień sesje panelowe poświęcone były w dużej mierze nowym ruchom społecznym. Szczególnie interesujący był panel prowadzony przez Chantal Mouffe. Wystąpili w nim badacze i badaczki z Wielkiej Brytanii, Grecji i Hiszpanii, dzieląc się spostrzeżeniami na temat ruchów protestu w swoich ojczyznach.

G. Spivak, jedna z głównych postaci studiów postkolonialnych, autorka znanego eseju Can the Subaltern Speak?, zasłynęła przekładem książki Jacquesa Derridy O grammatologii na język angielski. Wpływ derridiańskiej dekonstrukcji na kształt zaprezentowanego wykładu jest doskonale widoczny. Niestety, w tym przypadku uznać należy to za wielką wadę wystąpienia, które wydaje się skrajnie niejasne. Dobry keynote speech powinien cechować się jednak większą przystępnością.