Kontakt

Dr Filip Biały
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
E-mail: filip.bialy@ukw.edu.pl