Projekty badawcze

  • 2016-2019: Wykonawca – Wpływ ideologii na kierunki badań humanistycznych w kontekście przemian nauki w Polsce na przykładzie nauki o polityce w latach 1999-2015; Program Rozwoju Humanistyki, 2016-2019, kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Wiśniewski; wysokość grantu: 291 840 PLN.
  • 2013-2018: Główny wykonawca – Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologija w ujęciu porównawczym; Narodowe Centrum Nauki, program OPUS, 2013-2018, kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, wysokość grantu: 207 600 PLN.
  • 2011-2016: Kierownik – Koncepcje demokracji agonistycznej; Narodowe Centrum Nauki, program PRELUDIUM, 2011-2016, wysokość grantu: 36 838 PLN.