Referaty na konferencjach

Poniższa lista obejmuje wybrane referaty, które wygłaszałem na konferencjach naukowych.

 1. Stubbornly Distinct? Quentin Skinner on the Theory of the State and Republican Liberty – konferencja: 5th London School in Intellectual History (Queen Mary University of London, 5-8 września 2016).
 2. Podejście kontekstualne Quentina Skinnera w badaniach politologicznych – konferencja: III Ogólnopolski Kongres Politologii (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24 września 2015).
 3. Od intepretacji do zmiany. Ideologiczność dyskursu o przeszłości a społeczna odpowiedzialność nauki – konferencja: Dialogi pamięci (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 17-18 grudnia 2014).
 4. Agonistic Democracy: An Unfinished Project – konferencja: Democracy in the Time of Crisis (Univerzita Karlova, Praga, 14-15 listopada 2013).
 5. Filozofia debaty publicznej i filozofia w debacie publicznej w koncepcji Michaela Sandela – konferencja: Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Aksjologie sfery publicznej” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Ciążeń, 21-23 czerwca 2013).
 6. Rywalizacja starożytnych z rywalizacją nowoczesną porównana. Jacob Burckhardt, Fryderyk Nietzsche, Johan Huizinga i Hannah Arendt o kulturze agonukonferencja: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Partycypacja czy rywalizacja polityczna? Wybory w Polsce i na świecie” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10 maja 2013).
 7. (wraz z J. Jastrzębską) Kartowanie kryzysu. Europa według Michela Houellebecqa – konferencja: Europa XXI wieku (Collegium Polonicum, Słubice, 7-8 lutego 2013).
 8. Agonizm: deskryptywny czy preskryptywny model polityczności? – konferencja: II Ogólnopolski Kongres Politologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 19-21 września 2012).
 9. (wraz z Ł. Dulębą) Kryzys Europy – koniec liberalizmu? – konferencja: Europa XXI wieku (Collegium Polonicum, Słubice, 2-3 lutego 2012).
 10. Ku modelowi agonistycznemu? Polski system i praktyka polityczna po 20 latach transformacji – konferencja: 20 lat postkomunistycznej transformacji. w porównawczej perspektywie. Osiągnięcia, problemy, zagrożenia (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, 7-8 listopada 2011).
 11. Etyka mediów w erze content farmingu – konferencja: Kultura, etyka, media. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej (Collegium Europaeum Gnesnense, UAM, 14-15 października 2011).
 12. Debata w XX-wiecznej filozofii nauki i jej wpływ na nauki polityczne – konferencja: Kubeł i reflektor. Metody poznania w naukach politycznych (Collegium Europaeum Gnesnense, UAM, 27-28 czerwca 2011).
 13. Agonizm narracji. Przesłanki skuteczności marketingu narracyjnego – konferencja: Polityczny marketing permanentny, czyli kampania wyborcza na co dzień (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 26-27 maja 2011).
 14. Pomiędzy opozycyjnością a współpracą. Spór o ocenę strategii politycznej środowiska „Tygodnika Powszechnego” – konferencja: Protagoniści, akolici, dysydenci. Wokół biografii i strategii politycznych okresu Polski Ludowej (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 24-25 maja 2011).
 15. W obronie metody. Rola (samo)świadomości metodologicznej w naukach politycznych – konferencja: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii (Uniwersytet Zielonogórski, 10-11 maja 2011).
 16. Amerykanizacja problemu. Nowy pluralizm Williama E. Connolly’ego wobec europejskiego modelu integracji społecznej – konferencja: Europa XXI wieku (Collegium Polonicum, Słubice, 3-4 lutego 2011).
 17. Współczesne konotacje Schmittiańskiej koncepcji polityczności – konferencja: Polityk: Idee, Poglądy, Rzeczywistość (Uniwersytet Warszawski, 3 grudnia 2010) .
 18. Giorgio Agamben i granice etyki komunikacyjnej – konferencja: Wartości w świecie polityki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 28-29 września 2010).
 19. Politologia – nauka bez paradygmatu? Ramy poznawcze w badaniu polityki – konferencja: Politologia jako nauka (Uniwersytet Zielonogórski, 15 maja 2010).
 20. Historyczna myśl polityczna a współczesność. Uwagi metodologiczne – konferencja: Polityka bez ideologii?, IV edycja Akademii Politologicznej Politeja.pl (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 11-12 marca 2010).
 21. Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe – konferencja: Europa XXI wieku (Collegium Polonicum, Słubice, 4-5 lutego 2010).
 22. Carl Schmitt ideologiem IV RP? U źródeł polityki historycznej – konferencja: Politologia – młodsza siostra historii? (Uniwersytet Warszawski, 20 listopada 2009).