Referaty na konferencjach

Poniższa lista obejmuje wybrane referaty, które wygłaszałem na konferencjach naukowych.

 1. Stubbornly Distinct? Quentin Skinner on the Theory of the State and Republican Liberty – konferencja: 5th London School in Intellectual History (Queen Mary University of London, 5-8 września 2016 r.).
 2. Od intepretacji do zmiany. Ideologiczność dyskursu o przeszłości a społeczna odpowiedzialność nauki [From interpretation to change. Ideological character of the discourse on the past and social responsibility of science] – konferencja: Dialogi pamięci (UAM, Poznań, 17-18 grudnia 2014 r.).
 3. Agonistic Democracy: An Unfinished Project – konferencja: Democracy in the Time of Crisis (Univerzita Karlova, Praga, 14-15 listopada 2013 r.).
 4. Filozofia debaty publicznej i filozofia w debacie publicznej w koncepcji Michaela Sandela – konferencja: Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Aksjologie sfery publicznej” (UAM, Politechnika Wrocławska, Ciążeń, 21-23 czerwca 2013 r.).
 5. Rywalizacja starożytnych z rywalizacją nowoczesną porównana. Jacob Burckhardt, Fryderyk Nietzsche, Johan Huizinga i Hannah Arendt o kulturze agonu – konferencja: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Partycypacja czy rywalizacja polityczna? Wybory w Polsce i na świecie” (UAM, Poznań, 10 maja 2013 r.).
 6. Agonizm: deskryptywny czy preskryptywny model polityczności? – konferencja: II Ogólnopolski Kongres Politologii (UAM, Poznań, 19-21 września 2012 r.).
 7. Kryzys Europy – koniec liberalizmu? – konferencja: Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusza na przyszłość (Collegium Polonicum, Słubice, 2-3 lutego 2012 r.). Referat wygłoszony wraz z mgr. Łukaszem Dulębą.
 8. Ku modelowi agonistycznemu? Polski system i praktyka polityczna po 20 latach transformacji – konferencja: 20 lat postkomunistycznej transformacji. w porównawczej perspektywie. Osiągnięcia, problemy, zagrożenia (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, 7-8 listopada 2011 r.).
 9. Etyka mediów w erze content farmingu – konferencja: Kultura, etyka, media. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej (Collegium Europaeum Gnesnense, UAM, 14-15 października 2011 r.).
 10. Debata w XX-wiecznej filozofii nauki i jej wpływ na nauki polityczne – konferencja: Kubeł i reflektor. Metody poznania w naukach politycznych (Collegium Europaeum Gnesnense, UAM, 27-28 czerwca 2011 r.).
 11. Pomiędzy opozycyjnością a współpracą. Spór o ocenę strategii politycznej środowiska „Tygodnika Powszechnego” – konferencja: „Protagoniści, akolici, dysydenci. Wokół biografii i strategii politycznych okresu Polski Ludowej” (Uniwersytet Pedagogiczny, 24-25 maja 2011 r.) .
 12. Agonizm narracji. Przesłanki skuteczności marketingu narracyjnego – konferencja: „Polityczny marketing permanentny, czyli kampania wyborcza na co dzień” (UAM, 26-27 maja 2011 r.) .
 13. W obronie metody. Rola (samo)świadomości metodologicznej w naukach politycznych – konferencja: „Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii” (Uniwersytet Zielonogórski, 10-11 maja 2011 r.).
 14. Współczesne konotacje Schmittiańskiej koncepcji polityczności – konferencja: „Polityk: Idee, Poglądy, Rzeczywistość” (Uniwersytet Warszawski, 3 grudnia 2010 r.) .
 15. Amerykanizacja problemu. Nowy pluralizm Williama E. Connolly’ego wobec europejskiego modelu integracji społecznej – konferencja: „Europa XXI wieku” (Collegium Polonicum, Słubice, 3-4 lutego 2011 r.).
 16. Giorgio Agamben i granice etyki komunikacyjnej – konferencja: „Wartości w świecie polityki” (UAM, 28-29 września 2010 r.).
 17. Politologia – nauka bez paradygmatu? Ramy poznawcze w badaniu polityki – konferencja: „Politologia jako nauka” (Uniwersytet Zielonogórski, 15 maja 2010 r.).
 18. Historyczna myśl polityczna a współczesność. Uwagi metodologiczne – konferencja: „Polityka bez ideologii?”, IV edycja Akademii Politologicznej Politeja.pl (UMK Toruń, 11-12 marca 2010 r.).
 19. Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe – konferencja: „Europa XXI wieku” (Collegium Polonicum, Słubice, 4-5 lutego 2010 r.).
 20. Carl Schmitt ideologiem IV RP? U źródeł polityki historycznej – konferencja: „Politologia – młodsza siostra historii?” (Uniwersytet Warszawski, 20 listopada 2009 r.).

Dodaj komentarz