London Summer School in Intellectual History

summer-schoolW dniach 5-8 września będę brać udział w London Summer School in Intellectual History. Wydarzenie to jest organizowane wspólnie przez Queen Mary University of London oraz University College London. Przez cztery dni uczestnicy będą mieli szansę spotkać wielu znakomitych specjalistów w zakresie historii teorii politycznej, m.in. profesorów Davida Armitage’a (Harvard) i Quentina Skinnera (QMUL), którzy wygłoszą wykłady główne. Będzie to także możliwość wzięcia udziału w klasach mistrzowskich oraz zaprezentowania własnych badań przez uczestników.

Wprowadzenie do Quentina Skinnera

Quentin_Skinner_m

„Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska” to pierwsza polska książka, która służyć może za wprowadzenie do myśli i dzieła słynnego brytyjskiego historyka intelektualnego. Praca, zredagowana przez Janusza Grygieńcia (Toruń), zawiera przekłady czterech esejów Skinnera oraz osiem tekstów komentujących różne aspekty jego podejścia metodologicznego, a także wydobytego przez niego „zagubionego skarbu” – neorzymskiej koncepcji wolności.

Książkę wkrótce kupić będzie można na stronie internetowej wydawcy.

O suwerenności i prawach człowieka na dorocznym sympozjum Queen Mary University London

qmul

Odbywające się w Institute of Historical Research doroczne sympozjum Queen Mary University London w naukach humanistycznych i społecznych było przedsięwzięciem intelektualnie porywającym, choć organizacyjnie skromnym. A zatem zupełnie odwrotnie, niż bywa to w przypadku wielu konferencji w Polsce.

Read more

O Burke’u Bourke’a w Senate House

Zorganizowana przez Institute of Historical Research londyńskiej School of Advanced Study dyskusja na temat najnowszej książki Richarda Bourke’a zatytułowanej The Empire and Revolution: The Political Life of Edmund Burke wypełniła po brzegi sporą salę w Senate House – miejsc siedzących w pewnym momencie zabrakło. W seminarium, oprócz autora, udział wzięli znamienici prelegenci: Rachel Hammersley (Newcastle), Joanna Innes (Oxford), Robert Travers (Cornell) oraz Donald Winch (Sussex). Debatę sprawnie poprowadził Quentin Skinner, który – o czym zdążyłem się już kilkakrotnie przekonać – w roli moderatora sprawdza się znakomicie.

Read more

O Quentinie Skinnerze w „Przeglądzie Politycznym”

przeglad-polityczny

Przed kilkoma tygodniami ukazał się nowy numer „Przeglądu Politycznego”. Znalazł się w nim m.in. zapis debaty pomiędzy Quentinem Skinnerem a Michaelem Freedenem, którą zorganizowaliśmy na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w październiku ubiegłego roku.

Debacie, której tematem jest pojmowanie kategorii wolności, towarzyszą teksty przedstawiające sylwetki dyskutantów. Łukasz Dulęba zarysowuje postać Michaela Freedena, ja natomiast piszę o Quentinie Skinnerze. Ten ostatni tekst, zatytułowany „Quentin Skinner: historyk i kontekst”, dostępny jest na stronie internetowej gdańskiego pisma.

Nie ukrywam, że wielką radością napełnia mnie ta publikacja. „Przegląd Polityczny” czytam regularnie od wielu lat z wielkim zainteresowaniem. Trudno przecenić zasługi redakcji w przybliżaniu polskim czytelnikom najważniejszych postaci światowej myśli i filozofii politycznej. Obecność na łamach pisma jest dla mnie wielkim wyróżnieniem.