O demokracji na Uniwersytecie Westminsterskim

Zamieszczony wyżej wykład prof. Gayatri Spivak zwieńczył konferencję Doing and Thinking Democracy Differently, która odbyła się 7 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Westminsterskim. Konferencja zorganizowana została z okazji 25-lecia Centre for Study of Democracy, ośrodka, którego najsłynniejszą przedstawicielką jest Chantal Mouffe.

Odbywające się przez cały dzień sesje panelowe poświęcone były w dużej mierze nowym ruchom społecznym. Szczególnie interesujący był panel prowadzony przez Chantal Mouffe. Wystąpili w nim badacze i badaczki z Wielkiej Brytanii, Grecji i Hiszpanii, dzieląc się spostrzeżeniami na temat ruchów protestu w swoich ojczyznach.

G. Spivak, jedna z głównych postaci studiów postkolonialnych, autorka znanego eseju Can the Subaltern Speak?, zasłynęła przekładem książki Jacquesa Derridy O grammatologii na język angielski. Wpływ derridiańskiej dekonstrukcji na kształt zaprezentowanego wykładu jest doskonale widoczny. Niestety, w tym przypadku uznać należy to za wielką wadę wystąpienia, które wydaje się skrajnie niejasne. Dobry keynote speech powinien cechować się jednak większą przystępnością.