Wybrane publikacje

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Biały F., Dulęba Ł. (2016), Uparcie odmienne? Fikcyjna teoria państwa i wolność republikańska według Quentina Skinnera, w: J. Grygieńć, Quentin Skinner: metoda historyczna i wolność republikańska, Toruń.
 2. Biały F., Rywalizacja starożytnych z rywalizacją nowoczesną porównana. Jacob Burckardt, Fryderyk Nietzsche, Johan Huizinga i Hannah Arendt o kulturze agonu (w druku).
 3. Biały F., Jastrzębska J. (2014), Polityczność literatury jako polityczność interpretacji, w: E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (red.), W poszukiwaniu polityczności, Poznań.
 4. Biały F. (2013), Politologia Internetu? Teoria władzy w świecie nowych mediów, w: M. Musiał-Karg (red.), Demokracja w obliczu nowych mediów, Toruń.
 5. Biały F. (2013), Etyka mediów w erze content farmingu, w: P. Pawlak, W. Strzelecki, G. J. Morais da Costa (red.), Kultura – media – etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej, Gniezno – Poznań.
 6. Biały F. (2012), Historiografia myśli politycznej a współczesność. Metodologia „szkoły Cambridge”, w: T. Wallas (red.), Przyszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, Poznań.
 7. Biały F. (2010), Etyka demokracji liberalnej w koncepcji Johna Rawlsa. Zakres stosowalności, w: W. Machura (red.), Etyka w mediach. Vol. 5, , Poznań­­ – Opole.
 8. Biały F. (2010), Politologia – nauka bez paradygmatu? Ramy poznawcze w badaniu polityki, w: M. Krzysztofik, D. Gauza (red.), Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej, Zielona Góra.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Biały F. (2014), Quentin Skinner: doniosłość i znaczenie, „Refleksje” 2014, nr 9.
 2. Biały F. (2013), Pomiędzy opozycyjnością a współpracą. Spór o ocenę strategii politycznej środowiska „Tygodnika Powszechnego”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 129, Studia Politologica IX, Kraków.
 3. Biały F. (2012), „Polityczność” jako przedmiot poznania politologii, „Refleksje” 2012, nr 6.
 4. Biały F. (2010), Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe, „Refleksje”, nr 1.

Przekłady

 1. Skinner Q., Machiavelli, w przygotowaniu.
 2. Skinner Q. (2014), Znaczenie i rozumienie w historii idei (tłumaczenie tekstu Meaning and Understanding in the History of Ideas, w: Q. Skinner, Visions of Politics. Volume 1. Regarding Method, Cambridge 2002), „Refleksje”, nr 9.

Recenzje

 1. Biały F. (2011), recenzja książki: T. Lemke, Biopolityka (Warszawa 2010), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
 2. Biały F. (2011), „Tygodnik Powszechny” według Romana Graczyka, „Refleksje”, nr 3 (recenzja książki: R. Graczyk, Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego, Warszawa 2011).
 3. Biały F. (2011), recenzja książki: M. Król, Czego nas uczy Leszek Kołakowski (Warszawa 2010), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.
 4. Biały F. (2010), Nowe media w komunikacji marketingowej, „Refleksje”, nr 2 (recenzja książki: B. Halligan, D. Shah, Inbound Marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu.
 5. Biały F. (2010), Podmiot po Zagładzie, „Dialogi Polityczne”, nr 1 (recenzja książki: G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, Warszawa 2008).
 6. Biały F. (2009), recenzja książki: R. Matyja, Państwo czyli kłopot (Kraków 2009), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.