Zajęcia

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 prowadzę na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM następujące zajęcia dydaktyczne:

  • Reklama internetowa (display, pozycjonowanie, AdWords) – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, III rok studiów I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Reklama w Internecie – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I rok studiów II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Reklama internetowa – Politologia, II rok studiów II stopnia, studia stacjonarne
  • Projektowanie stron www – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, III rok studiów I stopnia, studia stacjonarne
  • Kino polityczne – zajęcia fakultatywne