O Johnie Rawlsie w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie publikacji „Teorii sprawiedliwości”.

W jaki sposób zorganizować sprawiedliwe społeczeństwo? Jak zadbać o to, by wolność pogodzić z równością? Najbardziej wpływowej w ostatnim półwieczu odpowiedzi na te pytania udzielił John Rawls, filozof polityczny, którego 100. rocznica urodzin przypada w 2021 roku. Mija także 50 lat od momentu opublikowania jego książki „Teoria sprawiedliwości”, w której sformułował słynne dwie zasady sprawiedliwości, a także przedstawił eksperyment „zasłony niewiedzy”.

O tym, dlaczego Rawls i jego myśl są tak ważne, rozmawiam z dr. Łukaszem Dulębą, politologiem, autorem książki „Przemiany liberalizmu społecznego na gruncie anglosaskiej myśli i filozofii politycznej”.

Dodaj komentarz